Tykköön aitat -hanke

(Leader+ -hankehakemukseen laadittu teksti)

1. Hankkeen tausta ja perustelut

 Jämijärven kunta on vuosia sitten saanut perintönä kaksi aittaa. Ne ovat olleet joutokäynnillä, tyhjän panttina ja käyttämättöminä. Aitat ovat muodostuneet kunnalle rasitteeksi ja kunta onkin päättänyt niiden lahjoittamisesta kyläyhdistykselle yleiseen käyttöön. Koska Tykköön kylälle on saatu aikaisemman hankkeen innoittamana hyvä henki, olemme päättäneet jatkaa kylän elävöittämistä tarttumalla aitta-asiaan ja rakentamalla tätä kautta kylän maisemaa, yhteistä toimintaa ja tilaa sekä luomalla ensimmäisiä rihmoja myös matkailutoiminnan synnyttämiseen kylässä.

Aitta–hanke jatkaa edellisen hankkeen ydinajatusta järven ja sen ympäristön elävöittämisestä sekä järvimaiseman merkityksen lisäämisestä kyläkuvassa. Edellisen hankkeen aikana rakennetuista maitolaitureista (toimittavat Info-pisteen asemaa) on muodostunut kylän nuorison kohtaamispaikkoja, mutta lämpimämmällekin suojalle olisi tarvetta. Lisäksi aittojen on suunniteltu palvelevan mm. kevät-syysajan matkailukäytössä ja tarjoavan hieman erilaista majoitusympäristöä myös alueella matkaileville hiihtäjille, kuntoilijoille ja mikseipä myös perheille, joita muuttaminen Tykköölle kiinnostaa.

Aitat tullaan sijoittamaan tontille, jolla muinoin on sijainnut kylän mylly ja sirkkelisaha. Tontti sijaitsee Tykköönjärven läheisyydessä.

Ajatuksenamme olisi luoda kyläläisille oma nimikkopaikka, tilapäiseen majoitukseen soveltuvaa tilaa. Aittojen uudella käytöllä pyrimme elvyttämään perinteisiä kulttuuriarvoja ja aittojen yhteyteen on suunniteltu myös paikallista kulttuuri- ja kurssitoimintaa.

 K16 (copy)  Aittaprojekti (copy)

2. Tavoitteet

Hankkeella tavoitellaan Tykköön seudun viihtyvyyden lisäämistä, matkailutoiminnan itujen puhkeamista ja tykkööläisen osaamisen esiin nostamista (mm. näyttelyitä). Samalla tulemme siirtäneeksi vanhaa perinnettä, tietoa ja taitoa nykypolville sekä rakennustyössä että myöhemmin alueella järjestettävin näytöksin ja kurssein. Aitat tulevat palvelemaan myös uudenlaisena tapahtumien järjestämisympäristönä luoden edellytyksiä elämykselliseen ohjelmaan esim. talviriehan, uudenvuoden aloittamisessa tai vaikkapa kesän asukaspäivien kiintopisteenä. Tarvittaessa aitat ovat käytettävissä kesäaikaiseen majoitukseen esim. Jämin tapahtumien yhteydessä ja voipa aitoissa viettää vaikkapa tunnelmallisen hääyönkin. Kylän ja majoitusmahdollisuuksien esiintuomista tavoitellaan valmistamalla kylä- ja aittaesite.

3. Toimenpiteet

Kylältä vuokrataan tontti aitoille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Tontille siirretään kaksi aittaa Kontin kylästä nosturiautolla lavetille nostaen ja taas Tykkööllä nostaen paikalleen. Tarvittaessa uusitaan lahoja hirsiä. Aitoille tehdään pohjat, kootaan aitat paikalleen ja katetaan haapapärein talkoilla kylän omista puista höyläten. Katetyö tehdään talkoilla, jolloin saadaan perinnettä siirrettyä myös jälkipolville. Aitat sähköistetään ja sisustetaan kylältä kerättävillä vanhoilla huonekaluilla. Yksi luhtiaitan kamari sisustetaan perinteisen morsiuskamarin tyyliin, muut tavalliseen, kesäaikaiseen majoituskäyttöön. Makasiinityyppiseen aittaan tehdään kokoontumistila ja yläkertaan tarvittaessa helposti majoitustilaksi muutettavaa tilaa. Ulkoalueelle kunnostetaan paikoitusalue ja pihan ympäristö siistitään. Pihaan rakennetaan vinttikaivo ja tontin läpi virtaava Myllyojan varsi siistitään. Ojan ylitykseen tarvittava silta rakennetaan myös.

Hankkeessa on varattu rahoitusta myös aittojen markkinointiin. Markkinointi tullaan suorittamaan kylän omien kotisivujen kautta sekä Jämillä ja erilaisissa tapahtumissa jaettavan kylä-/aittaesitteen avulla.

4. Aikataulu

V.2003 Tontin raivaus, perustukset, aittojen siirto Tykköölle tehty ja kattaminen aloitettu.
V.2004 Aittojen kattaminen saatu valmiiksi, sisätilojen kunnostus ja sisustus tehty, pihan maisemointi ja riukuaidat aloitettu, esite valmistunut.

V.2005 Vinttikaivo tehty, silta tehty myllyojan yli ja ojan rannat siistitty. Aitat otettu käyttöön, aitoilla leiri- ja illanviettotoimintaa sekä metsäaskartelua ja pajutyökursseja.

 • Pärepuidenkaato Kevät 2003
 • Tontin raivaus Kevät 2003
 • Perustukset Kevät 2003
 • Aittojen siirto Kesä 2003
 • Kattamisen aloitus Syksy 2003
 • Aitat katossa Kevät 2004
 • Sisätilat kunnossa Kesä 2004
 • Esite valmistunut Syksy 2004
 • Riukuaidat tehty Syksy 2004
 • Piha maisemoitu Kevät 2005
 • Aitat käytössä Kevät 2005
 • Vinttakaivo tehty Kevät 2005
 • Silta myllyojan yli Kesä 2005

5. Yhteistyötahot

 • Jämijärven kunta
 • Jämin alueen yritykset
 • Jämijärvellä toimivat yhdistykset
 • Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry

 

 

Tykköön aitat -hanke päättyi alkuvuodesta 2007. Hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet  saavutettiin, mutta suunnitelmat muuttuivat matkan varrella moneen kertaan. Hankkeen ulkopuolella kyläyhdistyksen omana toimintana alue on laajentunut mm. savusaunan ja kodan käsittäväksi alueeksi.  Kyläyhdistyksen aitoista on muodostunut tärkeä tapaamis- ja tilaisuuksien järjestämispaikka.  

 

EtusivuKylän leader-hankkeetTykköön aitat