Tykköön koulupiirin kyläyhdistyksellä on ollut vuosina 2002 - 2011 kolme eri leader-hanketta ja vuonna 2011 esiselvityshanke Tervetuloa kylään

Tervetuloa kylään -esisevityshanke 1.7.2011 - 31.12.2011

Hankkeen tausta

Tykköön seudulla on 2000-luvun alussa tehty kolmivuotinen kehittämishanke "Tyrkkäämme Tykköönseudun tulevaan". Hanke oli ns. pioneerihanke asukashankinnassa, ja se on kantanut näihin päiviin. Tykköön seudulla on vuoden 2000 jälkeen tapahtunut melkoinen rakennemuutos, mm. karjatilat ovat vähentyneet lähes olemattomiin ennen melko merkittävältä maidontuotantokylältä (ennen 15 maitotilaa, nyt 2). Tulevaisuudessa mahdollisessa kuntakentän myllerryksessä kylän tulisi olla ”iskukunnossa” säilyttääkseen identiteettinsä muuttuvassa ympäristössä.

 

Tyrkkääme Tykköön seudun tulevaan -hankkeen aikaan esim. järvenkunnostussuunnitelmat kylässä kaatuivat maataloustuotantoon ja useita hyviäkin tonttipaikkoja jäi pois myynnistä samasta syystä. Samoin todettiin se, ettei taloja ja tontteja tule myyntiin ilman ”ravistelua”, ei edes Tykkööllä.

 

Kylään on muuttanut 2000-luvulla yli 50 ”uutta” kyläläistä. Muuttajat ovat olleet lähinnä lähialueelta, Jämijärven keskustasta ja Kankaanpäästä.  Lisäksi on tullut lukuisia kesä- ja viikonloppukyläläisiä, lähinnä Tampereen suunnasta. Myytäviä taloja ei kylällä ole pariin vuoteen juurikaan ollut. Muutamia tyhjiä ja kunnostettavia  taloja on kyllä,   mutta niiden omistussuhteista ei ole selkoa.  Tonttimaatkin alkavat käydä vähiin, tonttien tarve on muuttunut suuriin, yli hehtaarin tontteihin.

 

Tykköön seudulla ei ole tehty yhtään kattavaa kylätutkimusta. Kylätoiminnan alkutaipaleella on tehty pari vapaaehtoista tiedustelua, joita eivät aktiivisimmatkaan toimijat palauttaneet.

Esiselvityshankkeella selvitetään seuraavia asioita:

  • Millaisia mahdollisuuksia olisi luoda Tykköölle elämysmatkailua? Mitkä olisivat ne tekijät,  joista voisi koota paketin tukemaan kylätalon markkinointia?
  • Löytyykö kylältä ”uusia” myytäviä asuinrakennuksia ja tonttimaata? Selvitetään kiinteistön omistajien osoitteet Tykköön ja Kuusijoen kylän alueelta ja lähestytään kiinteistönomistajia kirjeellä, jossa tiedustellaan mahdollista myyntihalukkuutta. Tonttien myyntihalukkuus selvitetään henkilökohtaisin käynnein kirjallisen kyselyn  jälkeen.
  • Onko Tykköönjärven rantojen maanomistajilla kiinnostusta järven kunnostukseen? Kiinnostus ja kanta kunnostusasiaan selvitetään käynneillä kaikkien kylässä tai lähialueella asuvien  järven rannan maanomistajien luona.
  • Selvitetään kylän plussat ja miinukset kylän markkinointiargumenttien selvittämiseksi joka talouteen tehtävällä kyselytutkimuksella Tykköön ja Kuusijoen alueella. Näin saadaan mukaan myös passiiviset kyläläiset.  Kyselytutkimusta varten palkataan tutkimuksen tekevä nuori henkilö.
  • Suoritetaan koemarkkinointi Onni kutsuu kylään -hankkeen kanssa 2011 Elma-messuilla Helsingissä marraskuulla. Olisiko mahdollista saada muuttajia Tykköölle Helsingin seudulta?

 

Tutkimuksesta ja esiselvityshankkeesta saatava tieto kootaan yhteen ja  käytetään pohjatietona tuleviin hankkeisiin ja kylän ja kylätalon markkinoimiseen.

EtusivuKylän leader-hankkeetTervetuloa kylään esiselvityshanke