TYKKÖÖN AITTA-ALUEEN KEHITTÄMISHANKE – Tykköö-talo  

 

1. HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT

Tykköön kylä on pieni toimiva kylä Jämijärven keskustasta noin viisi kilometriä Parkanon suuntaan. Kylä tunnetaan aktiivisesta kylätoiminnasta mm. asukashankinnassa ja tonttitarjonnassa.
Tykköön kylälle on Leader-rahoituksella ja talkoilla rakennettu kyläläisten yhteinen vapaa-ajanviettoalue, Tykköön aitat. Aitta-alueelle siirrettiin ensin kaksi Jämijärven kunnalta käyttöön saatua aittaa, luhtiaitta ja makasiiniaitta. Myöhemmin alueelle on rakennettu savusauna kylpytynnyreineen, puulato, laavu, kotarakennus ja keittokatos.

Kesäaikaan joka toinen viikko järjestetyt kyläsaunaillat ovat koonneet kyläläiset ja kesäkyläläiset yhteen kylän savusaunaan saunomaan, kylpytynnyriin kylpemään ja vaihtamaan kuulumisia. Kylän lapsille aitoille rakennettu Myllylampi on ollut kesäisin suosittu uimapaikka. Vaikkakin alueen markkinointi on ollut puutteellista, käyttöä savusaunalla ja kodalla on ollut. Aitta-alueen käytön suurimpana esteenä on ollut kunnollisen lämpimän tilan ja keittiötilan puuttuminen. Tarpeellisuutensa alue on osoittanut myös juhlien järjestyspaikkana.

Kyläläisten kokoontumispaikkana on aiemmin ollut asemarakennus, joka sitten 1970-luvulla purettiin. Sen jälkeen olemme kokoontuneet Tykköön kyläkoululla ja viime vuosina kesäaikaan aitoilla. On varmaa, että kylällä tällä hetkellä toimiva koulu tulee loppumaan lähimmän seitsemän vuoden aikana, koska syntyvyys on Jämijärvellä ollut kahtena viimeisenä vuotena noin 10 lasta, joista kyläyhdistyksemme alueelle on syntynyt vuosittain 1 – 2. Koulu on hyväkuntoinen, kivirakenteinen ja soveltuu varmasti johonkin muuhun toimintaan, mutta kylätaloksi se on aivan liian suuri ja kallis ylläpidettäväksi kyläyhdistykselle. Koulun tilat sopisivat esim. jollekin hoitolaitokselle, ja näin saataisiin kylälle tarpeellisia työpaikkoja. Sitten kun kylä menettää koulun, on vaarana, että kaikki vapaaehtoinen toiminta kylältä häviää (mm. 4H, kansalaisopiston piirit), kun kunnollista paikkaa ei kylälle jää.


2. TAVOITTEET

Tavoitteena olisi saada kylälle kyläläisille yhteinen kokoontumistila. Tilassa olisi mahdollista järjestää kansalaisopiston piirejä, nuorisolle esim. peli-iltoja, koulutus- ja juhlatilaisuuksia ,majoitustoimintaa isommille ryhmille, kyläyhdistyksen kyläillat ja puurojuhlat yms. tilaisuudet sekä varastoida kyläyhdistyksen kokoelmat, materiaalit ja muu omaisuus asianmukaisissa tiloissa. Aitta-alueella olevien vanhojen aittojen sisustaminen lämpimiksi tiloiksi olisi vanhan perinteen pilaamista. Aitathan ovat olleet perinteisesti kylmää säilytys- ja varastotilaa.

3. TOIMENPITEET

Kylätaloksi hankitaan aittaympäristöön ja Tykköön kylän perinnemaisemaan soveltuva hirsikehikko, johon tehdään pääasiassa talkootyönä ”kyläpirtti” yhteisiä kokoontumisia varten sekä asianmukaiset keittiö- ja wc-tilat.
Rakennus katetaan ja sisustetaan tarvittavin kalustein.
Rakennukseen hankitaan sähköliittymä. Vesiliittymä alueella jo on.

4. AIKATAULU

Rakennusluvan haku talvi 2010
Hirsikehikon hankinta talvi 2009 - 2010
Pohjien teko kevät 2010
Rungon kokoaminen ja kattaminen kesä 2010
Sisustustyöt syksy 2010 - kesä 2011
Rakennus valmis ja käyttökunnossa syksy 2011

 

EtusivuKylän leader-hankkeetKylätalohanke