Tykköön kyläyhdistyksen vaiheita

Lokakuun 6. päivänä vuonna 1980 pidettiin Tykköön koululla kyläkokous, josta voidaan laskea kylätoiminnan alkaneen Tykköönseudulla. Kokouksessa valittiin kylätoimikuntaan 11 jäsentä: Elo Koivumäki, Maria Ellilä, Erkki Markkola, Tapio Rajalahti, Ulla Sorvali, Asko Hietamäki, Marja-Leena Tervalahti, Pekka Kenttä, Mirja Hinkkanen, Matti Kuorelahti ja Markku Lähteenmäki. Tämän Tykköön - Kuusijoen kylätoimikunnan ensimmäinen kokous toiminnan käynnistämiseksi pidettiin lokakuun 15. päivänä vuonna 1980. Tämä kokous valitsi kylätoimikunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Markku Lähteenmäen ja sihteeriksi Mirja Hinkkasen. Vuoden 1981 alkupuolella jäsenistössä tapahtui pieniä muutoksia: Marja-Leena Tervalahden tilalle tuli Reijo Koreasalo ja mukaan kutsuttiin myös Kaleva Rajamäki.

Uuden kylätoimikunnan toiminta alkoi jo 25.10.1980 järjestetyillä Tykköön koulun ympäristön kunnostustalkoilla. Tasattiin maata, tehtiin kukkapenkkien pohjia ja raivattiin puskia tien varresta. Koulussa oli 1980-luvun alussa 12 - 15 oppilasta. Lapsiperheitä kaivattiin lisää kylään, ja kylätoimikunta ryhtyi muistamaan kylään syntyneitä vauvoja ja heidän vanhempiaan ja kylään muuttaneita uusia asukkaita kukkasin ja lahjoin.


 K1 (copy)  K6 (copy)


Myös järven tila oli jo 1980-luvun alussa kylätoimikunnan huolena. Suunniteltiin järven pinnan nostoa puolella metrillä ja sitä varten kerättiin jo maanomistajien allekirjoituksetkin. Asiasta oltiin yhteydessä Jämijärven kunnanhallitukseen, joka totesi, että asia kuuluu Tampereen vesipiirille. Huhtikuun 21. päivä vuonna 1981 pidetystä kokouksesta on pöytäkirjamerkintä, että silloin oli "järven tilan parantamiseen viimeinen mahdollisuus". Järven pinnan korkeutta seurattiin keväällä ja kesällä 1981 mittauksin. Asia ilmeisesti kuitenkin raukesi samalla, kun kylätoimikunnan toiminta alkoi seuraavana vuonna hiipua. Pöytäkirjamerkintöjä ei asiasta tämän jälkeen enää ole. Vasta uusi kyläyhdistys nosti asian taas esille vuosituhannen vaihteessa.

Muita kylätoimikunnan ajamia asioita olivat mm. kauppa-autojen aikataulujen päällekkäisyyksien poisto, teiden kunnon parantaminen ja bussilinjojen saaminen Tykkööltä ja Kuusijoelta kirkolle. Patrakan taksi alkoikin sitten kuljettaa väkeä asiointireissuille kerran viikossa. Huvituksiakin järjestettiin: 12.5.1981 pidettiin vanhan ajan iltamat. Ohjelmassa oli puheiden ja näytelmän lisäksi illan päätteeksi tanssit.

Helmikuun 18. päivänä 1982 valittiin uusi kylätoimikunta. Nyt siihen kuuluivat Martti Kuusijoensuu, Erkki Markkola, Elo Koivumäki, Pekka Kenttä, Matti Kuorelahti, Markku Lähteenmäki, Mirja Hinkkanen, Asko Hietamäki, Ulla Sorvali, Kaleva Rajamäki, Anna-Liisa Tupila ja Helena Rajamäki. Kylätoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Matti Kuorelahti, sihteerinä jatkoi Mirja Hinkkanen. Uusi kylätoimikunta järjesti hiihtotempauksen, teatteriretken Tampereelle ja organisoi myös kyselyn, jolla pyrittiin kartoittamaan seudun asukkaiden tarpeita ja kylätoimikunnan toimintaan kohdistamia odotuksia. Kylätoimikunta ei kuitenkaan enää pystynyt täyttämään kyläläisten toiveita, koska sen toiminta loppui; viimeinen pöytäkirja on huhtikuulta 1982.

Ajatus herätellä kylätoimikunnan toiminta henkiin heräsi 1990-luvun puolivälissä. Yhdistyksen arkistossa on 23.2.1995 päivätty päätös perustaa kylätoimikunta. Tykköön koulupiirin kylätoimikunnan henkiinherättämis- ja järjestäytymiskokous pidettiin Tykköön koululla 3.3.1995. Kylätoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Sorvali ja sihteeriksi Raija Kivimäki. Johtokuntaan päätettiin nyt valita vain kolme jäsentä: Leena Koivunen, Timo Saarenmaa ja Helena Välimäki.

Kylätoimikunnan toiminta alkoi reippaasti 12.3.1995 talviriehatapahtumalla, joka järjestettiin yhdessä Tykköön maatalousnaisten kanssa. Kylään syntyneitä vauvoja ja kylään muuttaneita uusia asukkaita muistettiin. Järjestettiin uintiretkiä Ikaalisten kylpylään. Puutalkoilla kerättiin rahaa kyläkoulun kunnostamiseen. Osallistuttiin koulun kattoremonttiin. Kunnostettiin koulun ympäristöä. Syksyllä 1995 Tykköön koulu täytti 40 vuotta, ja kylätoimikunta järjesti 17.11.1995 puurojuhlan koulun kunniaksi. Kyläyhdistyksen varoin hankittiin koululle piano loppuvuodesta 1996.

Vuoden 1997 alusta kylätoimikunnan nimi muuttui rekisteröinnin myötä Tykköön koulupiirin kyläyhdistykseksi. Myös johtokunnan kokoonpano muuttui: Raija Kivimäki jäi pois ja hänen tilalleen valittiin Eero Varis. Sihteerinä aloitti Leena Koivunen. Puheenjohtajana jatkoi Timo Sorvali ja muina jäseninä Timo Saarenmaa ja Helena Välimäki. Vuonna 2001 Eero Variksen tilalla aloitti Pirjo Pihlajamäki ja vuonna 2002 mukaan tuli myös Piia Rantakytö.

Vuoden 2010 syyskokouksessa kyläyhdistyksen johtokuntaan valittiin seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Timo Sorvali, sihteeriksi Leena Koivunen, jäseniksi Juhani Jukola (varapj.), Piritta (Pehkonen) Alakotila ja Juhani Rantasalo. Myöhemmin Piritta Alakotilan erottua johtokunnasta hänen tilalleen valittiin Hanna Kenttä.

Tykköön koulupiirin kyläyhdistyksen toiminta-ajatukset ovat paljolti samat kuin 1980-luvun alussa toimineella kylätoimikunnalla. Kyläyhdistyksen "tarkoituksena on Tykköön koulupiirin asukkaiden etujen ajaminen, viihtyisyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikenpuoleisen hyvinvoinnin vaaliminen kylässä", kuten todetaan yhdistyksen säännöissä. Oman koulun säilyminen ja sen toiminnan tukeminen, uusien asukkaiden saaminen seudulle, järven tilan parantaminen ja virkistyksen järjestäminen koulupiirin asukkaille ovat olleet viime vuosien keskeisimmät tavoitteet yhdistyksen toiminnassa.

Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry. nimeä haluttiin muuttaa vanhan koulupiirijaon siirryttyä historiaan. Nimeksi päätettiin Tykköön seudun kyläyhdistys ry.

Vuoden 2015 lopussa yhdistys järjestäytyi uudelleen. Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Sorvali luopui paikastaan ja siirtyi uusiin projekteihin. Yhdistyksen johtokuntaan kuuluvat vuoden 2016 alusta Antti Haapakoski, Juhani Jukola, Hanna Kenttä, Leena Koivunen ja Juhani Rantasalo. Kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Koivunen.

Vuonna 2019 kyläyhdistyksen hallituksessa Antti Haapakoski, Juhani Jukola, Leena Koivunen (pj.), Toni Laihonen ja Juhani Rantasalo.


 

EtusivuEsittelyKyläyhdistyksen vaiheita